Crno bijela

hrvatski jezik engleski jezik njemački jezik

Crno bijela fotografija je najbolji pokazatelj umijeća i tehnike koju Vaš fotograf posjeduje, koji će pomoću odnosa svjetla i sjene najbolje izraziti emocije i atmosferu te konture likova na fotografiji.