Rotaciona fotografija

Još jedna od mogućnosti boljeg prikaza Vašeg proizvoda je rotaciona fotografija. Kako bi kupci mogli vidjeti proizvod sa svih strana, fotografiramo ga u 360° kod nas u studiju.

Maksimalna širina predmeta za rotaciono fotografiranje je 30 cm.