Privatni spotovi

hrvatski jezik engleski jezik njemački jezik

Vaše stare VHS video kazete prebacujemo na DVD medije.Privatni spotovi

Presnimavanje VHS video materijala na DVD medij

U Vašim se ormarima nagomilavaju hrpe VHS kazeta koje skupljaju prašinu, ne znate gdje je što? Pomoću današnje tehnologije, Vaše uspomene moguće je sačuvati bez opasnosti da će vrijeme narušiti njihovu kvalitetu. AVI studio vrši presnimavanje Vaših VHS kazeta na DVD medije i to uz poseban popust. Iskoristite ovu priliku i trajno arhivirajte vaše video materijale po posebnoj cijeni od 35 kuna za sat prebačenog materijala.

Sve ono što je čuvano na desecima kazeta i foto albuma moguće je sistematizirati, obraditi i montirati na samo nekoliko DVD medija, te ćete se moći prisjetiti tih trenutaka danas, za 10, 20 i više godina. Zanimljivi video spotovi mogu nastati i upravo iz Vaše kućne arhive.